کلیه محصولات تولیدی شرکت پدید افزار – تی تاچ “با توجه به شرایط عمومی گارانتی” شامل یک سال گاراتنی و خدمات پس از فروش میباشد. تاریخ شروع گارانتی از زمان تحویل کالا میباشد و مشروط  به ثبت نام در سایت است.

برای ثبت نام و شروع گاراتنی فرم زیر را یک بار بعد از نصب دستگاه پر کنید: